صفحه در حال بارگذاری ...

برگزاری سمینار کارشناس رسمی دادگستری

۰۵ آبان ۱۳۹۴ دانشجویان دانشگاه


سمینار کارشناسی رسمی دادگستری با هدف آشنایی مهندسین گرامی در محل موسسه سرا برگزار شد.