صفحه در حال بارگذاری ...

تالیفات

کتابها :

کتاب محاسب عمران

کتاب محاسب عمران2

کتاب ناظر عمران

کتاب ناظر عمران2

کتاب ساختمان های بنایی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه کتب به سایت انتشارات سرا به نشانی www.sarapub.com مراجعه نمایید.

مقالات :

-"پايداري شيبهاي خاكي" ، مقاله ارايه شده در دومين كنفرانس دانشجويي عمران در سال 1372 ، دانشگاه تهران ، (اين مقاله موفق به دريافت جايزه شد)
-" ارزيابي ظرفيت مقاومت و تغيير شكل ستونهاي بتني پايه پلها تحت اتْر نيروهاي زلزله" ، مقاله پذيرفته شده در كنفرانس بين المللي بتن ، ارديبهشت 1379 ، تهران
- "ارزيابي آسيب پذيري سازه هاوتجهيزات نيروگاهي تحت اثر زلزله"،مقاله ارايه شده براي هفدهمين كنفرانس بين المللي برق ،آبان 1381.
- "ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي نيروگاه سيكل تركيبي كازرون"،مقاله ارايه شده در چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي زلزله،ارديبهشت 1382 در تهران .
- "بررسي رفتار لرزه اي تجهيزات پستهاي فشار قوي در سه زلزله قوي اخير ايران شامل بم ، زرند و گرگان "،مقاله ارائه شده در كنفرانس جهاني زلزله در چين سال 2008،زبان انگليسي
- "ارائه متدولوژي نوين جهت ارزيابي مديريت خطرپذيري لرزه اي پستهاي فشار قوي"،مقاله ارائه شده در كنفرانس جهاني زلزله در چين سال 2008،زبان انگليسي
- "ارزيابي رفتار لرزه اي تجهيزات پست 230 كيلو ولت شهر بم در زلزله سال 2003 "، مقاله ارائه شده در كنفرانس شريانهاي حياتي در آمريكا سال 2009،زبان انگليسي
- "ارائه مدلي جهت مديريت خطر پذيري لرزه اي پستهاي توزيع شهري " ،مقاله ارائه شده در كنفرانس شريانهاي حياتي در آمريكا سال 2009،زبان انگليسي
-"مطالعه آزمايشگاهي و تحليلي مقره هاي اتكايي در پستهاي فشارقوي"،مقاله چاپ شده در ‍‍ژ‍ورنال علمي-پژوهشي JSEE در سال 2011،زبان انگليسي

ارزیابی عملکرد سازه و تجهیزات پست 400-230 کیلو ولت تهران پارسارزیابی عملکرد سازه و تجهیزات پست 400-230 کیلو ولت تهران پارس

ارزیابی آسیب پذیری سازه ها و تجهیزات شبکه برق در مقابل زمین لرزهارزیابی آسیب پذیری سازه ها و تجهیزات شبکه برق در مقابل زمین لرزه

 

free web hit counter