صفحه در حال بارگذاری ...

انتشارکتاب پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ دانشجویان دانشگاه


نشرعمران سرامنتشركرد:
مجموعه كتب آمادگي آزمون ورودبه حرفه عمران-محاسبات ونظارت
ويژگيهاي منحصربفردكتاب:
-پاسخ تشريحي پنج دوره آزمون
-نشانگرزمان سنج جهت مديريت زمان
- نشانگرتكرارنمانمايانگردفعات تكرارسوال
-بيش از١٧٠نكته تكميلي درپايان هرسوال
-تحليل آماري وجداول كاربردي بودجه بندي كلي وجزيي
جهت سفارش ازتهران وسايراستانهاباشماره موسسه تماس بگيريد یا به وبسایت فروشگاه کتاب مراجعه نمایید:

sarapub.com
٠٢١٢٢٦٣٨٧١٣

free web hit counter